Fastholdelses- og Rekrutteringspolitik

Politikken gælder for:

  • Spillere fra U12 -> U14 (D+P) - Fastholdelse
  • Breddetrænere og holdledere - Rekruttering og fastholdelse
  • Udvalgsmedlemmer og forældreforening – Rekruttering

Klubbestyrelsen ønsker at definere en politik for, at fastholde antallet af aktive udøvere fra U12 -> U14 (D+P) afdelingen.

Vi ønsker at rekruttere og fastholdeflere frivillige ledere og trænere på breddeniveau.

Vi ønsker at rekruttere forældre til en forældreforening for at få flere ressourcer omkring den daglige drift / aktivitet i håndboldklubben / -hallen.

Vi har valgt at fokusere på følgende målgruppe:

  • Breddetrænere og holdledere - Rekruttering og fastholdelse
  • Udvalgsmedlemmer og forældreforening – Rekruttering på kort sigt og fastholdelse på lang sigt
  • Spillere fra U12 -> U14 (D+P) – Fastholdelse

Formanden er ansvarlig for politikområdet.

Det af bestyrelsen udpegede medlem af Rekruttering og fastholdelsesudvalget har det daglige ansvar for dette område omkring realisering af strategien.

Vi synliggør politikken, så vi sikrer at de nødvendige interessenter har kendskab til politikken på klubbens hjemmeside under udvalget Rekruttering og fastholdelse. Udvalget orienterer evt. interessenter om politikken via deltagelse i forældremøder o.a.