Sponsorudvalget

 

Sammensætning

Sponsorudvalget består af 3 personer min. 1 fra bestyrelsen (kasseren). De to øvrige udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest november.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget er ansvarlig for sponsorindtægter i forhold til budget. Skal efterleve klubbens etiske retningslinjer for sponsorater. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere klubbens værdier. Udvalget skal efterleve sponsoraftalerne.

 

Opgaver

Sponsorudvalget har følgende opgaver;

 

 • Udvalget skal søge mulige fonde og tilskud
 • Udarbejde og underskriver sponsorkontrakter
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Ansvar for input til den del af hjemmesiden, der handler om sponsorater
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (november)
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsordatabase
 • Sponsorpleje
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsorkoncept
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsorstrategi
 • Indgåelse af tøjaftale
 • Indgåelse af materialesponsorater
 • Udarbejdelse af etiske retningslinjer for sponsorater (hvem vil vi have/ikke have som sponsorer)
 • Udarbejdelse af retningslinjer for indgåelse af sponsorater (fx alle sponsoraftaler skal gå gennem sponsorudvalget)
 • Udarbejdelse af årsplan i november

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Sponsorudvalget vil til sammen have brug for følgende kompetencer:

 • Idemand
 • Kontaktskaber
 • Afslutter
 • Godt netværk til erhvervslivet
 • Forhandle
 • Kommunikere
 • Sælger

 

Mødefrekvens

3 gange årligt á 2 timer.

 

 Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information