Børne udvalg (U4 - U12)

 

 
Træner U10 piger
 
22 807246
 
Næstformand
 
21742525
 
Træner U12 drenge
 
72229411
 
Teamkoordinator U10 piger
 
22331534
 
Træner U8 drenge
 
22 759818

Sammensætning

Børnesportsudvalget består af 4 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og tre repræsentanter fra hhv. U4/6/8, U10 og U12 Udpeges af afdelingerne. Bestyrelsesmedlemmet udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest november.

 

Ansvar & myndighed

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at børneafdelingen fungere optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. Leve op til ATK-værdierne. Efterleve den del af breddestrategien som omhandler U4-U12.

 

Opgaver

Børnesportsudvalget har følgende opgaver;

 • Sportslige/sociale arrangementer for børneafdelingen
 • Rekruttere trænere og hjælpetrænere i samarbejde med Rekruterings- og fastholdelses udvalget
 • Konfliktløsning – trænere/spillere/forældre
 • Information/kommunikation til spillere/forældre om bl.a. træningsplaner samt klubbens struktur
 • Sikre tilbud om uddannelse
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af børneafdelingen
 • Samarbejde med sportsudvalget omkring talentudvikling
 • Udarbejde, implementere og justere breddestrategien
 • Udarbejde referat på møderne
 • Sikre kendskab til Vesterhavs Cup og håndboldskoler
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om børneafdelingen
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar)
 • Udpege et medlem til Sportsudvalget (evt. en suppleant)

 

Kvalifikationer


Medlemmerne af Børnesportsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende håndboldklubbens struktur til bunds
 • Kendskab til ATK
 • Håndboldfaglig indsigt

 

 

Mødefrekvens

 

6 gange årligt á 2 timer.

 

 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information