Ungdoms udvalg (U14 - U18)

 

 
UH Esbjerg
 
26 173172
 
Bestyrelses medlem
 
30 166427

Sammensætning

Ungdomssportsudvalget består af 4 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og tre repræsentanter fra hhv. UH Esbjerg, DUH Esbjerg (Bestyrelsen udpeger medlemmerne). Udvalget skal være på plads senest november.

Ansvar & myndighed

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at ungdomsafdelingen fungere optimalt og trænerne er tilstrækkeligt uddannet. Leve op til ATK-værdierne. Efterleve klubbens talentstrategi.

 

Opgaver

Ungdomssportsudvalget har følgende opgaver;

 • Sportslige/sociale arrangementer for ungdomsafdelingen
 • Konfliktløsning – trænere/spillere/forældre
 • Information/kommunikation til spillere/forældre om bl.a. træningsplaner samt klubbens struktur
 • Sikre tilbud om uddannelse til trænere og spillere
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af ungdomsafdelingen
 • Samarbejde med sportsudvalget omkring talentudvikling
 • Udarbejde referat på møderne
 • Sikre kendskab til Vesterhavs Cup og håndboldcamp’en
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om ungdomsafdelingen og talentudvikling
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar)
 • Udarbejde, implementere og justere talentstrategien
 • Udpege et medlem til Sportsudvalget (evt. en suppleant)

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Ungdomssportsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende håndboldklubbens struktur til bunds og ATK

 

 

Mødefrekvens

 

6 gange årligt á 2 timer.

 

 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information