Senior udvalg

 

 
Træner serie 1 damer
 
50253043
 
Træner 2. hold herre senior
 
21642564

Sammensætning

Seniorsportsudvalget består af 3 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og to repræsentanter fra hhv. herre- og damesenior (Udpeges af afdelingerne). Bestyrelsesmedlemmet udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest november.

Ansvar & myndighed

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at seniorafdelingen fungere optimalt og trænerne modtager uddannelsestilbud. Efterlever den del af breddestrategien som omhandler seniorafdelingen.

 

Opgaver

Seniorsportsudvalget har følgende opgaver;

 • Sportslige/sociale arrangementer for seniorafdelingen
 • Konfliktløsning – trænere/spillere
 • Information/kommunikation til spillere om bl.a. træningsplaner samt klubbens struktur
 • Sikre tilbud om uddannelse til trænere
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af seniorafdelingen
 • Samarbejde med sportsudvalget omkring de sportslige strategier
 • Udarbejde referat på møderne
 • Sikre kendskab og skaffe hjælpere i seniorafdelingerne til Vesterhavs Cup
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om seniorafdelingen
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar)
 • Udarbejde, implementere og justere breddestrategien
 • Udpege et medlem til Sportsudvalget (evt. en suppleant)

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Seniorsportsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende håndboldklubbens struktur til bunds
 • Håndboldfaglig indsigt

 

 

Mødefrekvens

 

4 gange årligt á 2 timer.

 

 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information