Rekruttering og fastholdelse af frivillige trænere/hjælpere/ledere

 

 
Kursusleder og uddannelse
 
22 807246

Sammensætning

Rekruttering og fastholdelseudvalget består af 3 personer bestående af et bestyrelsesmedlem og to menige udvalgsmedlemmer. De to øvrige udpeges af sportsudvalget. Udvalget skal være på plads senest 1. december.

Ansvar & myndighed

Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at håndboldklubben har de nødvendige frivillige resurcer til at fungere optimalt. Udvalget er budgetansvarligt.

  

Opgaver

Rekruttering og fastholdelseudvalget har følgende opgaver:

Kontakt til de frivillige hjælpere

 • Rekrutterer frivillige hjælpere (bestyrelsen godkender/afskediger)
 • Udarbejde aftaler/opgaver
 • Information/kommunikation til spillere/forældre/hjælperne om behovet for hjælp
 • Informere om muligheden for uddannelse/kursus betalt af klubben.
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af rekruttering og fastholdelses strategien.
 • Ansvarlig for afvikling af arrangementer, som har fokus på rekruttering og fastholdelse
 • Samarbejde med sportsudvalget omkring evt. udvikling fra frivillig hjælper til træner.
 • Udarbejde referat på møderne
 • Udarbejdelse af en årsplan i september.
 • Udvalget udarbejder et budget for årsplanen i september (godkendes af bestyrelsen)
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (december)
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om rekruttering og fastholdelse

 

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af rekruttering og fastholdelseudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Ideskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende håndboldklubbens røde tråd

 

Mødefrekvens

4-6 gange årligt á 2 timer.

 

 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information