Sportsudvalg.

 

 

Sammensætning

Sportsudvalget består af 6 personer bestående af formand for bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem og fire repræsentanter fra hhv. seniorafdelingen, ungdom drenge, ungdom pige og børneafdelingen. Bestyrelsesmedlemmet udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest november.

Ansvar & myndighed

Formanden holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at håndboldklubben fungere optimalt og trænerne modtager uddannelsestilbud. Sikre den sportslige ”Røde tråd” efterleves.

 

Opgaver

Sportsudvalget har følgende opgaver;

 • Sætte de overordnede rammer for stævner mm.
 • Information/kommunikation til trænerne og spillere om bl.a. sportslige visioner og strategier samt klubbens struktur
 • Stille krav om uddannelse til trænere
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af visioner og strategier
 • Samarbejde med de underliggende sportslige udvalg omkring de sportslige strategier og værdier
 • Udarbejde referat på møderne
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for en gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (januar)

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Sportsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende håndboldklubbens struktur til bunds
 • Kendskab til klubbens ”røde tråd”

 

Mødefrekvens

4 gange årligt á 3 timer.

 

 

Estimeret timeforbrug (funktionsfordelingsanalysen)

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information