SGI Håndbolds Bestyrelse


 
Administration
 
21742525
 
Spilletøj og dragter
 
30 166427
 
IT og hjemmeside
 
25259910
 
Kasserer
 
23666704
 
Bemanding Vesterhavs Cup
 
20303370
 
Event og bemanding Vesterhavs cup
 
26353077
 
Børnekoordinator
 
22898547
 
Supleant / Børnekoordinator
 
22331534
 
Revisor
 
25481094
 
Revisor
 

Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand og kasserer vælges direkte. Bestyrelsen konstituerer sig i forhold til de øvrige

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Bestyrelsesmedlem
 • 2 suppleanter

 

Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:

 • 2 revisorer (vælges direkte på GF)
 • 1 revisorsuppleant (vælger direkte på GF)

 

Ansvar & myndighed

Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen.Bestyrelsen har således i sidste ende myndighed over alle øvrige udvalg, men skal primært tjene som vejledende inspirationskilde og sparringspartner for de øvrige udvalg. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig.

 

Opgaver

Det er bestyrelsens opgave:

 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Tilse klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Opdatere funktionsfordelingsanalysen en gang årligt(inden udgang af september måned)
 • Udarbejde årsplan for klubben (senest 1. november)
 • 2 medlemmer af bestyrelsen (kasserer/formand) godkender og underskriver trænerkontrakter
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger personale
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel håndboldverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
 • Varetage samarbejde med vennerne (støtteforening), SGI-samvirke og samarbejdsklubber

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere, motivere, indsigt i frivilligt arbejde, forretningsforståelse, delegere, prioritere, økonomisk indsigt, håndboldkompetence, konflikthåndtere, proaktiv, organisere, sætte mål, tænke og arbejde strategisk

 

Mødefrekvens

11 gange årligt á 3 timer.

 

Estimeret timeforbrug

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

B&U Fmd.

88

63

195

83

113

53

34

113

123

54

83

50

1052

Kasserer

24

21

28

31

21

29

0

24

26

20

14

15

253

BM 1

9

9

9

24

9

69

0

87

185

19

12

9

441

Formand

24

26

42

85

70

69

71

134

185

52

21

26

805

BM 2

18

18

165

24

107

79

0

63

168

32

18

18

710

BM 3

3

6

6

13

8

8

12

16

56

3

17

3

151

Næstformand

3

3

15

3

3

45

30

15

90

3

39

3

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yderligere information