Fastholdelses- og Rekrutteringsstrategi for SGI Håndbold

(Udarbejdet November 2012)

 

Erfaringer 


Nedenstående viser en liste over tiltag vi allerede har gennemført indenfor fastholdelse og rekruttering. 

  • Givet ansvar til trænere og ledere
  • Tilbud om kursus / uddannelse
  • Træner-leder arrangementer
  • Gaver
  • Div. rabataftaler
  • Refundering af dokumenterede udgifter
  • Stævner, juleafslutning, sæsonafslutning, håndboldskole / Camp, Weekendturer, gratis adgang til ligakampe, beach handball/street handball
  • Generelt gode erfaringer med de gennemførte sociale arrangementer
  • Rabataftalerne er også eftertragtet
  • Vi har fået flere ”ungtrænere” på banen. Dette er vigtigt da disse er rigtigt gode til at rekruttere nye ”ungtrænere”.
  • Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier. Det der virker, og det der har været positivt. 

 

Afklaring og målsætningA. Målgrupper

 • Politikken gælder for :
  • Spillere fra U12 -> U14 (D+P) - Fastholdelse
  • Breddetrænere og holdledere - Rekruttering og fastholdelse
  • Udvalgsmedlemmer og forældreforening – Rekruttering
 

B. Afklaring

 • De klubber, som er gode til at rekruttere breddetrænere, er meget tydelige i deres profil (strategi for fastholdelse og rekruttering) som breddeklub. De er gode til at gøre det, de kan /mener.
 


C. Mål
 
 
 

Mål for Fastholde- og Rekruttering – kort sigt (1-2 år)

Mål

Strategi1.  Vi ønsker at rekruttere forældre til en forældreforening for at få flere ressourcer omkring den daglige drift / aktivitet i håndboldklubben / -hallen.  (maj 2013)


 • Vi går på jagt efter mulige opgaver til foreningen og laver kommissorium + en invitation til opstart. (Dec 2012 / Jan 2013) 
 • Afholdelse af opstartsmøde / info (jan 2013), hvor der skal nedsættes en styringsgruppe (ex. Cafeteria hygge) 
 • Forældreforening skal etableres (Jan. 2013) 
 • Foreningen skal have selvstændige vedtægter (april 2013)2.  Fastholde minimum 90% af aktive udøvere i overgangen fra U12 -> U14 (D+P) afdelingen (september 2013).

 
 • Der orienteres om strategier og målsætninger om fastholdelse på klubbens hjemmeside (dec. /2012)

 • Trænere og holdledere til samtlige hold i U14 skal være på plads til sæsonstart (april 2013).
 • Forældre orienteres tydeligt på det første forældremøde, at der er flere muligheder for håndboldspil i SGI-håndbold. (april/2013)
 • Orientering på forældremøde og spillermøde at der er det tilbud, den enkelte ønsker (marts 2013))
 3.  Vi ønsker at rekruttere og fastholde flere trænere på breddeniveau. Vi vil gerne at 70 % af de frivillige trænere fortsætter (september 2013)

 
 • Betaler for deltagelse i 3 stævner (efterår, jul, forår) for træneren (oktober 2012)
 • 2 sociale arrangementer årligt (januar – juni) med opstart januar 2013
 • Betaler kurser (okt 2012)
 • Synliggøre forventningerne til træneren på pjece og hjemmeside (februar 2013)
 • Vil spørge trænerne omkring fastholdelse (februar 2013)4.  Vi ønsker at rekruttere og fastholde flere frivillige ledere. Vi vil gerne at 70% af de frivillige ledere fortsætter (september 2013)

 
 • Betaler kurser (okt 2012)
 • Der orienteres om strategier og målsætninger om fastholdelse på klubbens hjemmeside (dec. /2012)
 • 2 sociale arrangementer årligt (januar – juni) med opstart januar 20135.  Alle hold har en holdleder (aug. 2013)

 
 • Betaler for deltagelse i 3 stævner (efterår, jul, forår) for holdlederen (oktober 2012)
 • Synliggøre forventningerne til holdlederen på pjece og hjemmeside (februar 2013)
 • Spot i forældregruppen (sportsudvalget) (april 2013)
 
 

Mål for Fastholde- og Rekruttering – lang sigt (3-5 år)

Mål

Strategi1.  Forældreforening: 50 medlemmer (august 2015) 30 medlemmer (august 2014)

 


 
 • Synliggøre foreningen på klubbens hjemmeside (august 2013)
 • Foreningen gør reklame for sig selv på forældremøder (august 2013)
 • Tjene penge til klubben via salg fra cafeteria (august 2015) 

 


2.  Målet er at fastholde trænerne gennemsnitlig 5 år (august 2017 måles første gang)

 

 • Betaler for deltagelse i 3 stævner (efterår, jul, forår) for holdlederen (oktober 2012)
 • 2 sociale arrangementer årligt (januar – juni) med opstart januar 2013
 • Synliggøre forventningerne til træneren på pjece og hjemmeside (februar 2013)
 • Tilbyde uddannelse og mulighed for personlig udvikling via sparringssamtaler med talentkoordinator. (Juni 2013)
 
 
 
3. Organisatorisk

A. Træningsmiljø/faciliteter


 

 • Disse miljøer/faciliteter virker fremmende på fastholdelse og rekruttering :
  • At der er brugbare og indbydende lokaler til rådighed for forældreforeningen (Cafeteria og mødelokaler)
  • Gode styrkefaciliteter
  • Indbydende faciliteter (Hal, cafeteria, omklædningsrum, behandlingsrum, materialerum og mødelokaler)
  • Gode træningstider (passe hvile og skole/arbejde)B. Økonomi

 • Følgende økonomiske ressourcer kræves for at realisere SGI Håndbolds fastholdelses- og rekrutteringstrategi:
 

          2013

          2014

          2015

          2016

          2017

Uddannelse

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Sociale arrangementer

3000

3000

3000

3000

3000

Stævner

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000
 
   
 

C. Rekruttering og fastholdelse 

 
 • I forhold til rekruttering fra andre klubber, vil klubben gribe dette an på følgende måde :
  • Vi skal have et etisk regelsæt, og dette skal skrives ind i trænerkontrakter
  • Vi vil typisk tage kontakt til klubben og dermed ikke kontakte spilleren direkte.
  • Omkring trænerne er vi i en konkurrence situation, og er opsøgende med henblik på nye trænere

  

 • Vores geografiske rekrutteringsområde (det naturlige opland) ligger indenfor Esbjerg kommune og Varde kommune

 

D. Kommunikation

 

 • Klubbens fastholdelses- og rekrutteringsstrategi publiceres på klubbens hjemmeside

4. Sociale

 

 • Følgende sociale tiltag søsættes og gennemføres:
  • Opstart af forældreforening
  • Gang i cafeteriaet
  • Sociale arrangementer

 

5. Overordnet handlingsplan

 

(Opgaver med Fed skrift er delmål) 

Opgaver

 Hvornår

Betaler for deltagelse i 3 stævner (efterår, jul, forår) for træneren

 Oktober 2012

Betaler kurser for trænerne

 Oktober 2012

Betaler for deltagelse i 3 stævner (efterår, jul, forår) for holdlederen

 Oktober 2012

Der orienteres om strategier og målsætninger om fastholdelse på klubbens hjemmeside

 December 2012

Kommissorium + en invitation til opstart af forældreforening

 Januar 2013

Afholdelse af opstartsmøde / info, hvor der skal nedsættes en styringsgruppe (ex. Cafeteria hygge)

 Januar 2013

Forældreforening skal etableres

 Januar 2013

2 sociale arrangementer årligt (januar – juni) med opstart

 Januar 2013

Vil spørge trænerne omkring fastholdelse

 Februar 2013

Synliggøre forventningerne til træneren på pjece og hjemmeside

 Februar 2013

Synliggøre forventningerne til holdlederen på pjece og hjemmeside

 Februar 2013

Orientering på forældremøde og spillermøde at der er det tilbud, den enkelte ønsker

 Marts 2013

Spot i forældregruppen (sportsudvalget)

 April 2013

Forældreforeningen skal have selvstændige vedtægter

 April 2013

Trænere og holdledere til samtlige hold i U14 skal være på plads til sæsonstart

 April 2013

Forældre orienteres tydeligt på det første forældremøde, at der er flere muligheder for håndboldspil i SGI-håndbold

 April 2013

Velfungerende forældreforening

 Maj 2013

Tilbyde (trænerne) uddannelse og mulighed for personlig udvikling via sparringssamtaler med talentkoordinator

 Juni 2013

Synliggøre forældreforeningen på klubbens hjemmeside

 August 2013

Forældreforeningen gør reklame for sig selv på forældremøder

 August 2013

Alle hold har en holdleder

 August 2013

Fastholde minimum 90% af aktive udøvere i overgangen fra U12 -> U14 (D+P) afdelingen

 September 2013

Vi ønsker at rekruttere og fastholde flere trænere på breddeniveau. Vi vil gerne at 70 % af de frivillige trænere fortsætter

 September 2013

Vi ønsker at rekruttere og fastholde flere frivillige ledere. Vi vil gerne at 70% af de frivillige ledere fortsætter

 September 2013

Forældreforening: 30 medlemmer

 August 2014

Tjene penge til klubben via salg fra cafeteria

 August 2015

Forældreforening: 50 medlemmer

 August 2015

Målet er at fastholde trænerne gennemsnitlig 5 år

 August 2017

Yderligere information