Talentstrategi for SGI Håndbold

(Udarbejdet November 2012 / Revideret August 2016)

 

 

 

Erfaringer 


Nedenstående viser en liste over tiltag vi allerede har gennemført indenfor talentområdet. 

 • Lavet samarbejde i U14, U16 og U18 på drengesiden
 • Lavet samarbejde i U12 – 18 på pigesiden
 • Lavet aftale med U-landstræner Claus Hansen om tematræninger for U14 - U18
 • Lavet indsatsområder omkring forankring til de lokale senior-elitehold
 • Lavet ungdomskontrakter på drengesiden
 • Lavet talenttræning på U14- U16 pigesiden
 • Ansat talentkoordinator på pigesiden
 • Lavet en rødtråd i forbindelse med dagligtræning (ATK) pigeside
 • Løbende at uddanne trænere
 • Klubben står ikke i vejen, hvis den enkeltes ambitioner er at blive forbundstræner
 • Udviklingshold (3. div) på dame og herresiden
 
 

Gode erfaringer

Mindre gode erfaring

 • Super Brand
 • God træningsmiljø 
 • Smittende glæde 
 • Klare målsætninger
 • Vi præger, hvert år kreds 7’s kredshold
 • Vi har flere og flere spillere udtaget til forbundstræninger.
 • Positiv omtale af ungdomshåndbold i Esbjerg
 • Lokale spillere er blevet udfordret på højeste niveau (træningskampe)
 • Vi er med i øverste rækker på ungdomssiden (liga)
 
 • Drengesiden: Distancen til Ribe har været for lang, hvilket har medført ”intet” samarbejde.
 • Kravene bliver for stramme for tidligt, vi mister rigtig mange spillere
 • Færre lokale modstandere i de mindste årgange
 • De lokale / regionale foreninger  anser os som hajer.
 • Team Esbjerg Elite er reelt ikke interesseret i DUH udviklingsarbejdet

 

Fremadrettet vil vi bruge følgende erfaringer: 

 • At skabe en klar udviklingsplan i udviklingen af talenter.
 • At tiltrække regionens / Nordeuropas talentmasse.
 • At skabe talenter som kan begå sig på højeste niveau, blandt deres jævnaldrende 
 • At skabe spillere til diverse U-landshold
 • At skabe et trygt, men også et systematisk talentmiljø der viser klare retningslinjer for mål og udvikling
 • At skabe et miljø hvor alle involverede omkring holdene fra U12 - U18 er ansvarlig for den samlede proces
 • At vi vægter den brede udvikling af spillerne fra U10 – 12, mens vi derefter arbejder hen imod at pladsspecificere spillerne mere, ud fra størrelse og kompetencer, dog uden at ligge dem 100 % fast på en enkelt position
 • At trænere, talenttrænere og ledelse løbende holder evalueringsmøder omkring retningslinjerne i strategien og evaluere på udbyttet

 

 
Afklaring og målsætning
 
A. Afklaring
 
 • En talentudøver defineres ud fra følgende:
  • En spiller, der er ekstraordinær dygtig til sin spidskompetence.
  • En spiller, der har vilje, ambitioner og overskud i den daglige træning
  • En spiller, der har 100 % opbakning hjemmefra
  • En spiller, der også har fysisk holdbarhed og motorisk kan løse de pladsspecifikke udfordringer
 
 • Klubbens talentgruppe defineres således:
  • Talentpolitikken gælder for talent-udøvere i aldersgruppen 13 – 25 år. Et talent er vurderet som en spiller med et vist håndboldmæssigt potentiale, fysisk holdbarhed, vilje og opbakning hjemmefra. Talenterne i U16 træner minimum 9-10 timer ugentligt inkl. fysisktræning. Talenterne i U18 og på seniorniveau træner minimum 12 - 14 timer ugentligt inkl. fysisktræning.
 
 • Drivende kræfter i nogle andre klubber, der arbejder med talentudvikling indenfor samme sport:
  • Det er Skanderborg Håndbolds vision at skabe det bedste miljø i Danmark for unge håndboldspillere, med talent og vilje til at forfølge drømmen om at nå det højeste niveau.
  • Når man bliver udtaget til talent træningen er det for en periode mellem 6 mdr. og 1 år. Man er ikke en del af Randers HK ungdom, men man skal se talenttræningen som en træning hvor man træner detalje træning, fin justering af teknik og får en lille indsigt i hvad det vil sige at blive udtaget til Randers HK's U 16 trup. Det er er vigtig at de spillere der indgår i talent træningen gør sig de overvejelser og tanker om elite håndbold. Der er en række punkter, præmisser og krav som spillerne skal følge og håndbolden kommer til at fylde mest- næst efter skolen.
  • Skjern Modellen for U14, U16 og U18 udvalgte spillere på drengesiden er bl.a. et initiativ, der viser niveau-træning, men også ”kitter” klubben og spillerne tættere på hinanden – både socialt og udviklingsmæssigt. Vi forventer, at spillerne har ansvaret for deres egen udvikling, men vi vil alle hjælpe vedkommende med at komme videre fra det nuværende niveau til næste step. Det er vigtigt, at spilleren har et langsigtet mål og nogle delmål at stræbe efter hele vejen igennem. Der vil løbende blive træner-spiller-samtaler (coaching).
 
B. Vision, mål og strategi
 
 • SGI Håndbold har følgende vision for talentarbejdet:
”At klubben skal være kendt for at udvikle talenter til liga og landshold
 
 

Sportslige mål for Talentområdet – kort sigt (1-2 år)

Sportslige mål

Strategi

 

 

1.  Vi er repræsenteret hvert i de bedste ungdomsrækker (hver år i september)


 • Øge træningsmængden for de spillere, der ikke er optaget på diverse håndboldskoler. Træningsmængden skal øges fra tre til fire hal-træningspas pr. uge som minimum. (April 2013)

 • Prioritere udvikling fremfor resultater (NU)

 • At der er mulighed for at få ekstra træninger på klubbens talenthold (maj 2013)
 • At ansætte kompetente trænere, der står mål med spillernes niveau og klubbens ambitioner (løbende)

 

 

2.  10 – 15 spillere til træninger og kampe i forbundsregi (hvert år i november) 

 
 • At skabe en klar udviklingsplan i udviklingen af talenter, lave skabelon til udviklingssamtaler træner/spiller imellem. (Maj/2017)
 • Der afsættes tid og ressourcer af til den fysiske træning – samarbejde med fysioterapeuter (April 2013)
 • Sortering i talentmiljøerne. Trænerne og talentudvalg skal være i dialog med og omkring den enkelte spiller, ang. udviklingsplan, seriøsitet og holdbarhed (både de spillere i Talenttruppen og ”nye”). (December/Juli)

 

 

3.  At vores 2. hold altid er at finde i de næstbedste rækker (hvert år i september)  


 • Prioritere udvikling fremfor resultater
 • At spillerne vænnes til at træne på tværs af flere årgange (maj 2013)
 • At ansætte kompetente trænere, der står mål med spillernes niveau og klubbens ambitioner (maj 2013) og have fokus på egen "avl"

 

 

4.  At integrere ATK fuldt ud i klubben. (maj 2014)  


 • Vi skal snakke ATK – hver gang – på Sportsudvalgsmøderne (oktober 2012)
 • Trænerne skal uddanne sig under DHF (januar 2013)
 • Talentudvalg skal hjælpe trænerne med at tænke ATK ind i årsplanen for trænerne (maj 2013)
 
 
 

Sportslige mål for Talentområdet – lang sigt (3-5 år)

Sportslige mål

Strategi

 

 

1.  Vi har udviklet et træningsmiljø / uddannelsesmiljø der tiltrækker 1 - 3 af Danmarks / Nordeuropas talentmasse (2016/17) 

 


 • Vi vil i samarbejde med Esbjerg Kommune tilbyde studerende / talenter en plads på Esbjerg International Haandball College (EIHC) august 2020

 • Vi vil have trænere ansat, der kan træne, når spillerne har behov for det (august 2020)

 


2.  College / Sportsefterskole (2016/17)

 
 • I forbindelse med Masterplan for Guldager Idrætscenter opføres ny sportsefterskole. I den forbindelse vil vi gerne tilbyde Elite-håndbold som tilvalgsfag. 2020 / august 
 • Følge op på og udvikle vores visioner og politikker i forbindelse med talenttræning og breddehåndbold i forbindelse med, at nye mål nås 2015 / april
 
 

Udviklingsmål.

 • At klubbens ungdomshold altid bliver matchet med den bedst mulige sværhedsgrad til holdets niveau, gerne i de bedste ungdomsrækker
 • At skabe rum for spillere med drømme og ambitioner
 • At spillerne vænnes til at træne på tværs af flere årgange
 • At spillerne opdrages til at forstå, at man er en del af en større enhed
 • At der bliver taget hensyn til den enkelte spillers udvikling
 • At der er mulighed for at få ekstra træninger på klubbens talenthold
 • At spillerne oplever tæt samarbejde trænere imellem, både på de konkrete hold, men også på tværs af hold, Vitaskolen og Esbjerg Ordningen
 • At styrke eliteudviklingen på U16 og U18 niveau gennem Esbjerg Ordningen, talenttræninger og “Liga-træninger”
 • At ansætte kompetente trænere, der står mål med spillernes niveau og klubbens ambitioner
 • Have lyst og glæde til at fortsætte med at spille håndbold som senior
 • Være i stand til at byde ind i seniorafdelingen på divisionsniveau, og for nogle på absolut højeste niveau
 • Bruge sine tekniske og taktiske færdigheder uafhængigt af det spilkoncept de bliver udfordret på
 • Være i stand til at vurdere, hvad der virker for den enkelte spiller
 • Have oparbejdet en vilje og robusthed, der gør dem stærk og tålmodig, i forhold til at vente til det rigtige øjeblik, med at gribe sin chance
 • Have oparbejdet sig den nødvendige styrke, der ikke alene gør dem holdbar, men også værdig udfordrende i mand til mand situationerne i seniorafdelingen på eliteniveau
 • Have et højt nok niveau, til at kunne konkurrere med de bedste nyoprykkede senior på landsplan
 • Færdigheder, tålmodighed, parathed og vilje til at kæmpe med 10 andre årgange internt i klubben, når man rykker op i seniorafdelingen
 • Tage ansvar for sig selv og andre
 
 
 
 
3. Organisatorisk
 
A. Mål
 

Organisatoriske mål for Talentområdet – kort sigt (1-2 år)

Organisatoriske mål

Strategi

 


1.  Velfungerende "talentudvalg" for Ungdom og 1. hold senior. Består af den sportslig ansvarlige for DUH / UH, chefstrænere, og gælder for DUH/UH 14-18, samt første hold senior. (August 2016).

 

 • Få den nye struktur implementeret i dagligdagen
 • Få valgt medlemmer til de forskellige sportslige udvalg, og begynde at implementere de nye retningslinjer gennem møder og dialog. (nov 2012)
 


Organisatoriske mål for Talentområdet – lang sigt (3-5 år)

Organisatoriske mål

Strategi

 

 

1.  Valgt en politiker til SGI’s bestyrelse (december 2017) – så vi også er repræsenteret i byrådet og i de politiske debatter omkring håndbold, talentudvikling og elitesport i Esbjerg.

 

 • Vi er kontinuerlig på udkik efter en sådan profil      

 

 

2.  Være repræsenteret i REHH bestyrelse (december 2015)

 
 • Synliggøre SGI-håndbolds centrale placering i talentudviklingen i Esbjerg (december 2014)
        
 • Stille krav om medvirken i overgangen mellem talent- og elitehåndbold i REHH (december 2015).
 
 
 • Støtteapparat indenfor fysioterapi, kostvejledning og mentaltræning skal stilles til rådighed. I dag har vi tilknyttet fysioterapeuter på pigesiden. Vi har en diætist i klubben, som gerne deltager på forældremøder.

 
 
B. Ressourcemæssige krav
 
 • Nødvendige kompetencer på det organisatoriske niveau.
  • lederskab
  • social intelligens
  • åbenhed
  • engagement
  • Se i øvrigt kommissoriet for Ungdoms udvalg (U14 - U18)
 
 • Nødvendige kompetencer i trænerstaben.
  • Nytænkning og udvikling
  • Videbegærlighed
  • Social Intelligens
  • Vedholdenhed
  • Overblik.
  • Vores 1. holds trænere i U16 og U 18 skal være færdige eller som min. påbegyndt DHF’s divisionstræner-uddannelse.
  • For U14 + assistenttrænere (U16-U18) + 2. holds trænere (U16-U18) færdiggøres TRU, og så snart som muligt påbegyndes divisionstræneruddannelsen
 • Andre nødvendige ressourcer der skal være til rådighed
  • Ildsjæle
  • idé-folk
  • handlekraftige personer
  • Organisatoriske og kontakt skabende ressourcer
  • Afdelingslederens / Holdlederens ansvarsområde(r):
   •  Være koordinerende leder ang. Afdeling/hold i samarbejde med klub/træner/spillere og evt. forældre. 
  • Arbejde i henhold til klubbens vedtægter og politik.
 
 •  Krav/plan for efteruddannelse
  • Trænerdatabase med uddannelses – og drømmeoplysninger. Hvert halve år skal drøftes det nuværende trænerniveau via trænerudviklingssamtaler. Under trænerudviklingssamtalerne vil uddannelsessituationen og planlægningen af denne blive drøftet. (april 2013)
 
 
 
 • Ansvaret for talentpolitikken er placeret hos klubbens formand.
 • Ansvaret for implementering af talentstrategien er placeret hos talentudvalgene.
 
 
C. Træningsmiljø/faciliteter
 
 • Følgende træningsmiljø stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater:
  • Træningsmiljøet i SGI-håndbold er et af de fremmeste i Jylland. Trænerne er under uddannelse indenfor DHF-regi. Styrkefaciliteterne er opgraderede i 2010 og Esbjerg Stadionhal er opgraderet i 2012. Trænerne udviser sammen med spillerne en god motivation til ekstra træninger i diverse sammenhæng.
  • Et talentmiljø, hvor målet er klart, ressourcerne er til stede og viljen er følgesvenden virker meget fremmende på vores talentudvikling.
  • Fysioterapi, kostvejledning og mentaltræning
 • Talentarbejdet kræver følgende faciliteter:
  • Gode styrkefaciliteter
  • Indbydende faciliteter (Hal, cafeteria, omklædningsrum, behandlingsrum, materialerum og mødelokaler)
  • Sundhedsfaglig ekspertise
  • Gode træningstider (passe hvile og skole)
  • Overnatningsmuligheder
  • Træningsmængden skal i gennemsnit være på mellem 10 – 14 træningstimer pr. uge inkl. fysisktræning
  • Tilgængelighed med offentlige transportmuligheder
 • Klubbestyrelsen har følgende strategi for udvikling af de faciliteter der ikke lever op til kravene:
 
 • Talenterne har følgende forpligtigelser overfor klubben/øvrige medlemmer:
  • At spillerne forstår, at man er en del af en større enhed
  • Være rollemodeller overfor klubbens øvrige medlemmer
  • Gå forrest i den daglige træning og forbundstræning
  • Være billedet ud mod omverdenen
  • Være loyale i udsagn om klubben i det offentlige rum
  • Være del af de forskellige arrangementer, der kræver deres tilstedeværelse 
 

D. Økonomi

 • Følgende økonomiske ressourcer kræves for at realisere SGI Håndbolds talent-strategi:
 

          2013

          2014

          2015

          2016

          2017

Løn / befordring

225.000

300.000

300.000

400.000

400.000

Uddannelse

20.000

30.000

30.000

80.000

80.000

Træningslejre

0

0

0

0

0

Stævnedeltagelse

225.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Materialer

200.000

225.000

250.000

300.000

400.000

Vesterhavscup

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

Venner (Indkomst)

60.000

?

 

 

 

Turneringsudg.

225.000

?

 

 

 

Elitestævne /  Håndboldskole

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

Kommunale  støttekroner /    Halleje

45.000

0

40.000

135.000

30.000

150.000

20.000

200.000

20.000

250.000

Sponsorer

250.000

300.000

300.000

325.000

325.000

Kontingent

300.000

260.000

240.000

240.000

240.000

Tilskud fra Elite-afdelingerne

0

0

0

0

0

 
  
 • Klubbestyrelsen har følgende strategi for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden :
  • Vi følger budgettet, og er generelt økonomisk ansvarlige. 
  • Ingen afdelinger kan bruge penge uden bestyrelsens accept. 
  • Disciplin 
 
 

E. Talentrekruttering/-fastholdelse

 

 • "Gruppen", hvorfra der kan rekrutteres, skabes:
  • Med et godt stykke breddearbejde og sjov træning, der giver glæde og sammenhold i U10 og 12-rækkerne. Jo flere spillere – jo større rekrutteringsgrundlag. Der er udarbejdet en breddestrategi, som sikrer at fødekæden er i orden.
  • En rød tråd i U12 afdelingen så spillerne ” lærer at træne ”. Trænerne har et mål, deres træning sigter frem mod (ATK). Den er udarbejdet og implementeringen af den er i gang på pigesiden. På drengesiden skal denne være påbegyndt maj 2013
 

 

 • Klubbestyrelsen forholder sig på følgende måde når det gælder rekruttering af spillere fra andre klubber:
  • Klubben skal blive meget skarpere på ikke at tage spillere ind for tidligt. Hvis der er nogle spillere, der gerne vil skifte, skal vi vurdere på følgende:
   • Har de kvalitet til at gå ind i start syv’eren ? 
   • Er træningsmiljøet derhjemme for dårligt? Både hvad angår jævnaldrende og muligheden for at træne opad.
   • Hvis spilleren ligger i periferien af en start syv’eren, altså 8-9 mand, er den mest optimale løsning, at denne spiller træner med 1-2 gange i ugen i begge klubber (med begge klubbers accept), men spiller kampe, hvor han får fuld tid, og tager mest ansvar.
   • Hvis vi tager dem ind, eller de selv vælger at komme, skal vi ligeledes blive bedre til at evaluere på spillerne, har de rykket sig? Er deres plads i hierarkiet ændret? Er det bedst for dem, at de bliver eller tager hjem igen?
   • Klubben vægter lokale spilleres rekruttering højere end regionale og nationale
   • Klubben kontakter ikke spillere/forældre/klub om spillere yngre end U14 (lokalt) – U16 (regionalt/nationalt)
  • I U14-regi kontaktes den enkelte spillers forældre og inviteres til et møde med talentudvalg og klubtræneren omhandlende talentstrategi og udvikling omkring udøveren, efterfølgende tilbydes en prøvetræning. Herefter kontaktes rekrutteringsklubben af enten forældre eller os.
  • I U16/18-regi kontaktes den enkelte udøver og inviteres til prøvetræning og efterfølgende samtaler med forældrene, talentudvalg og klubtræner. Herefter kontaktes rekrutteringsklubben af enten forældre eller os.
  • Som kompensation for at rekruttere fra det lokale opland, skal vi tilbyde inspirationsaftener/træninger med en ”Liga-spiller” eller en Talenttræner.
 
 • Vi fastholder talenterne ved at gennemføre følgende tiltag:
  • Talentet vil ofte have store forventninger til sig selv og vil samtidigt blive mødt med forskellige forventninger fra omgivelsernes side. Af den grund kan det til tider være vanskeligt at få håndboldlivet, skolelivet og privatlivet til at hænge sammen. Derfor er det vigtigt at skabe et miljø, hvor talentet føler trivsel, sammenhæng og balance. 
  • Dette kræver i høj grad dialog, accept og samarbejde i de rum/liv hvor håndboldtalentet befinder sig. Disse rum kan opdeles i familie (herunder indregnes også venner og den unges sociale liv), skole og håndbold.
  • Den overordnede indgangsvinkel til samarbejdet mellem familie, skole og håndbold skal være udviklingen af ’det hele menneske’. Håndbold er en holdsport, hvor det helt centrale er spillernes evne til at fungere sammen. Derfor er det trænerens fornemmeste opgave at få de 12 - 16 spillere til at samarbejde og fungere som et hold, men samtidig have stor opmærksomhed på og indsigt i den enkelte spillers behov.

   Dialog og målsætning omkring det faglige niveau og uforløste kompetencer. (halvårligt) 

   Herudover har vi spillerudviklingssamtaler med den enkelte (årligt)

 
  
 •  Vi skaber en overgang fra bredde til talent/elitegruppe – og omvendt ved at gennemføre følgende tiltag:
  • Talent-spillerne træner oftere og oftere med Eliteholdet og deltager sporadisk i diverse træningskampe / kampe.
  • Klubben skal stille ressourcer til rådighed for at kunne hjælpe udøveren til at tackle evt. modstand.
  • Sørge for at spillerne får oparbejdet en vilje og robusthed, der gør dem stærk og tålmodig, i forhold til at vente til det rigtige øjeblik, med at gribe sin chance)
  • Sørge for at spillerne får oparbejdet den nødvendige styrke, der ikke alene gør dem holdbar, men også værdig udfordrende i mand til mand situationerne i seniorafdelingen på eliteniveau
  • Udvikle færdigheder, tålmodighed, parathed og vilje til at kæmpe med 10 andre årgange internt i klubben, når man rykker op i seniorafdelingen
  • Tage ansvar for sig selv og andre
 

F. Job/Uddannelse

 

 • Følgende muligheder for planlægning af civil- og sportskarriere skal være tilstede:
  • En kommunalrådgivning, der kan fortælle den enkelte om de muligheder Esbjerg Kommune tilbyder på uddannelsesdelen.
  • En menneskelig uddannelsesplan i samme åndedrag som den sportslige.
  • Kunne tilbyde lære- / praktikpladser / Job gennem klubbens sponsor-netværk. 
  • Muligheder dags dato for lektiehjælp er ikke til stede. Vi vil dog gerne tilbyde et / evt. to dobbelt træningspas, hvor muligheden for fællesspisning og lektiehjælp er til rådighed
 
 • Vi har samarbejde med Vitaskole og Esbjerg Ordningen
 • Kontakten til forældrene foregår på daglig basis via tlf., e-mail og facebook.
 • Vi vil gerne kontakte forældrene via nyhedsbreve evt. via hjemmesiden

 

 

G. Kommunikation 

 
 • I forhold til talentarbejdet, ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter ved at :
  • Stille os til rådighed for pressen, sponsorer og andre interessenter.
  • Vi ønsker at være opsøgende mht. at synliggøre vore mange aktiviteter.

 

 • Klubbens formand og talentudvalg udtaler sig i forhold til talentudvikling og klubsamarbejder.
 • Afdelingerne er selv ansvarlige for at formidle nyheder og oplevelser til bestyrelsen
 • Den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere, forældre og medlemmer foregår via tlf, facebook, hjemmeside og E-mail
 • Mht. intern kommunikation er afdelingerne selv ansvarlige for at formidle nyheder og oplevelser til webmaster / ansvarlige
 • Klubbens talentstrategi skal offentliggøres på hjemmesiden. 
 
 

4. Sociale tiltag

 • Vi ønsker at skabe et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab. 
  • Klubben fortsætter næste sæson med at afholde håndboldskoler og – camps. (august)
  • Klubben arranger klubaftner med forskellige interessenter
  • Klubben deltager så vidt muligt i de samme stævner
  • Klubben afholder Tema- talent træninger 
  • Klubben afholder ”Super Søndag”
  • Ovenstående indarbejdes i årsplanen, som udarbejdes hvert år i maj måned

 

 

5. Forventninger til hinanden

 

A. Krav til de aktive

 • Følgende særlige krav stilles til talentgruppen
  • At spillerne forstår, at man er en del af en større enhed
  • Være rollemodeller overfor klubbens øvrige medlemmer
  • Gå forrest i den daglige træning og forbundstræning
  • Være billedet ud mod omverdenen
  • Være loyale i udsagn om klubben i det offentlige rum 

 

 • Konsekvens (hvis kravene/resultaterne ikke opnås)
  • Den enkelte udøver bliver frataget talentprivilegierne

 

B. Støttekoncept

 • Klubbens støttekoncept er foreningen ”SGI-håndbolds venner” – Økonomisk bidrag, hjælp til stævner og andre arrangementer.
 

6. Overordnet handlingsplan

 

(Opgaver med Fed skrift er delmål) 

Opgaver

Hvornår

Prioritere udvikling fremfor resultater

 Oktober 2012

Vi skal snakke ATK – hver gang – på Sportsudvalgsmøderne

 Oktober 2012

Få valgt medlemmer til de forskellige sportslige udvalg, og begynde at implementere de nye retningslinjer gennem møder og dialog

 November 2012

Vi vil kontakte forældrene via hjemmeside og facebook

 November 2012

Trænerne og talentudvalg skal være i dialog med og omkring den enkelte spiller, ang. udviklingsplan, seriøsitet og holdbarhed (både de spillere i Talenttruppen og ”nye”)

 December 2012

Klubbens talentstrategi skal offentliggøres på hjemmesiden

 December 2012

Talentudvalg på både drenge- og pigesiden

 Januar 2013

Trænerne skal uddanne sig under DHF

 Januar 2013

Der afsættes tid og ressourcer af til den fysiske træning – samarbejde med fysioterapeuter

 April 2013

Trænerudviklingssamtaler

 April 2013

Øge træningsmængden for de spillere, der ikke er optaget på diverse håndboldskoler.  Træningsmængden skal øges fra tre til fire hal-træningspas pr. uge som minimum

 April 2013

Talentudvalg skal hjælpe trænerne med at tænke ATK ind i årsplanen for trænerne

 Maj 2013

At spillerne vænnes til at træne på tværs af flere årgange

 Maj 2013

At der er mulighed for at få ekstra træninger på klubbens talenthold

 Maj 2013

At ansætte kompetente trænere, der står mål med spillernes niveau og klubbens ambitioner – fokus på egen avl

 Maj 2013

At skabe en klar udviklingsplan i udviklingen af talenter, lave skabelon til udviklingssamtaler træner/spiller imellem

 Maj 2013

En kommunalrådgivning, der kan fortælle den enkelte om de muligheder Esbjerg Kommune tilbyder på uddannelsesdelen

 Maj 2013

Påbegynde implementering af ATK på drengesiden

 Maj 2013

Velfungerende talentsudvalg

 Maj 2013

Kunne tilbyde lære- / praktikpladser / Job gennem klubbens sponsor-netværk

 Juni 2013

En menneskelig uddannelsesplan i samme åndedrag som den sportslige

 Juni 2013

Vi vil gerne tilbyde et / evt. to dobbelt træningspas, hvor muligheden for fællesspisning og lektiehjælp er til rådighed

 Juni 2013

Trænerne og talentudvalg skal være i dialog med og omkring den enkelte spiller, ang. udviklingsplan, seriøsitet og holdbarhed (både de spillere i Talenttruppen og ”nye”)

 Juli 2013

At vores 2. hold altid er at finde i de næstbedste rækker (hvert år i september)

 September 2013

Vi er repræsenteret hvert i de bedste ungdomsrækker

 September 2013

10 – 15 spillere til træninger og kampe i forbundsregi (hvert år i november)

 November 2013

At integrere ATK fuldt ud i klubben

 Maj 2014

Synliggøre SGI-håndbolds centrale placering i talentudviklingen i Esbjerg

 December 2014

Op følge og udvikle vores visioner og politikker i forbindelse med talenttræning og breddehåndbold i forbindelse med, at nye mål nås 2015

 April 2015

Være repræsenteret i Liga-holdenes bestyrelser

 December 2015 (REHH = OK, TEE = Usandsynligt.)

Stille krav om medvirken i overgangen mellem talent- og elitehåndbold

 December 2015 (Kan kun gennemføres på drengesiden)

Vi vil i samarbejde med Esbjerg Kommune tilbyde studerende / talenter en plads på Esbjerg International Haandball College (EIHC)

 August 2020

Vi vil have trænere ansat, der kan træne, når spillerne har behov for det

 August 2020

Vi har udviklet et træningsmiljø / uddannelsesmiljø der tiltrækker 1 - 3 af Danmarks / Nordeuropas talentmasse

 August 2020

College / Sportsefterskole (2016/17)

 August 2020

I forbindelse med Masterplan for Guldager Idrætscenter opføres ny sportsefterskole. I den forbindelse vil vi gerne tilbyde Elite-håndbold som tilvalgsfag

 August 2025

Valgt en politiker til SGI’s bestyrelse

 December 2017

 

Yderligere information